บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด

PUBLIC  ADDRESS SYSTEM  (PA).

ระบบเสียงตามสาย DPA.

เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสื่อสารนั้น ทำหน้าที่ส่งข้อความที่ต้องการสื่อ ไปยังผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง ในขอบเขตตามที่กำหนด เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี พยายามที่จะนำความรู้ด้านการสื่อสาร ทั้งที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ มาออกแบบอุปกรณ์ช่วยให้การนำพาเสียงไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นเทคโนโลยีดังกล่าวได้จาก ชีวิตประจำวัน เช่น  ระบบ Internet ระบบทีวีดาวเทียม ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย และระบบเสียงตามสาย เป็นต้น

• Main Control DPA-3030

Front panel

- ปุ่มเลือกโซน 30 โซน
- ปรับเสียงทุ้ม แหลม และปรับระดับ ดัง-เบา
- ส่งสัญญาณเสียงตามสายระยะไกล 30 กิโลเมตร
- ส่งสัญญาณเสียงตามสายผ่านระบบ LAN Network / Internet / Intranet
- ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ Emergency.
- รองรับการประกาศฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์

Main Control DPA-3030
Receiver Unit DPA-100RN

• Receiver Unit DPA-100RN

- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน LAN
- กำลังขับ 100 Watt RMS. พร้อมช่องต่อลำโพง Line Volt (RXL)
- ระบายความร้อนด้วยพัดลมภายใน
- Body ทำจากเหล็ก เคลือบสี
- ปรับเสียงดังเบา
- Audio Out + Remote Out
- ช่องต่อไมค์ ( Option) + Insert EQ (Option)

• Volume Control And MIC. Outlet DPA-VOL.MIC

Front panel

- ช่องต่อไมค์ พร้อม LED บอกสถานะ
- Volume ปรับดัง-เบา ไมค์ และลำโพง

*ใช้งานร่วมกับ DPA-3100RX, DPA-3100RXL, DPA-3030RXDPA-100RN , DPA-RN , DPA-1X , DPA-5X *

Volume Control And MIC. Outlet DPA-VOL.MIC
Receiver Unit DPA-3030RX

• Receiver Unit DPA-3030RX

Front panel

- กำลังขับ 30 Watt RMS.
- Body ขนาดเล็กเพียง 15 x 18 x 7 เซนติเมตร
- ปรับเสียงดังเบาได้ พร้อมช่องต่อไมค์ (Option)

• Receiver Unit DPA-3100RX/RXL

Front panel

-  กำลังขับ 100 Watt RMS.พร้อมช่องต่อลำโพง Line Volt (RXL)
-  ระบายความร้อนด้วยพัดลมภายใน
- Body ทำจากเหล็ก เคลือบสี
- ปรับเสียงดังเบาได้ พร้อมช่องต่อไมค์ (Option)

Receiver Unit DPA-3100RX/RXL

คุณสมบัติทางเทคนิค.

DPA-3030 (IP)

- ส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบ IP Network และระบบไร้สายได้ (Optional)
- สามารถเลือกโซนประกาศหรือกระจายเสียงพร้อมกันได้ถึง 30 โซน
- มีระบบประกาศแทรกฉุกเฉินแบบพร้อมกันทุกโซน หรือแทรกเฉพาะโซนได้
- สามารถประกาศแทรกผ่านระบบโทรศัพท์ พร้อมเลือกโซนหรือประกาศพร้อมทุกโซน

DPA-100RN

- รับสัญญาณเสียงผ่านระบบ IP Network และระบบไร้สายได้ (Optional)
- รองรับการเชื่อมต่อโวลลุ่มเพื่อปรับความดัง/เบาเสียงของลำโพงแต่ละโซน
- DPA-100RN มีเพาเวอร์ 100 วัตต์

Software Monitor

- จอขนาด 10 นิ้่ว เพื่อแสดงสถานะการทำงานของระบบ
- ตรวจสอบจำนวยนเครื่องรับสัญญาณที่ทำการเชื่อมต่อ
- ปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์

DPA-VOL.MIC

- ช่องต่อไมโครโฟน
-Volume ปรับดัง-เบา ไมค์ สำหรับ DPA-100 RN

การประกาศฉุกเฉิน ผ่านโทรศัพท์

โทรศัพท์

รหัสผ่าน

ระบบเสียงตามสาย

การเชื่อมต่อระบบประกาศแบบ 3 โซน แบบ IP Network และการส่งสัญญาณเสียงผ่าน RG6 ไปพร้อมๆกัน....โดยการใช้ระบบ RG6 ในสำนักงาน เทศบาล อบต. และเน็ตไปยังหมู่บ้าน

การเชื่อมต่อระบบประกาศแบบ 3 โซน แบบ IP Network และการส่งสัญญาณเสียงผ่าน RG6 ไปพร้อมๆกัน....โดยการใช้ระบบ RG6 ในสำนักงาน เทศบาล อบต. และเน็ตไปยังหมู่บ้าน

Application

มีช่องสั่งควบคุม เปิด-ปิด ไฟเลี้ยงและมีช่องต่อเสียง ไปยังเครื่องขยายอื่น

มีช่องสั่งควบคุม เปิด-ปิด ไฟเลี้ยงและมีช่องต่อเสียง ไปยังเครื่องขยายอื่น

อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย และระบบกล้องวงจรปิด (2in1)

การเอาไปใช้งานร่วมกับระบบอื่น เช่น CCTV

อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย และระบบกล้องวงจรปิด (2in1)

Tag : CCTV Smart Viewer, War Room, เครื่องเสียงห้องประชุม, จอ LED ห้องประชุม, ชุด Video Conference, ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ราคา, ชุดไมค์ประชุม, ไมค์ประชุมไร้สาย, ระบบ Live Streaming, ระบบภาพห้องประชุม, ระบบเสียงตามสาย, ระบบเสียงห้องประชุม, ระบบห้อง War Room, รับติดตั้งระบบห้องประชุม, อุปกรณ์ห้องประชุม

OUR PROJECTS.

บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

200/52-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547003297

Tel: 061-535-6615,062-545-6445
Fax : +66(0)2576-1143

©  CMS Solution co., ltd.​ All right reserved