บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด

PUBLIC  ADDRESS SYSTEM  (PA).

ระบบเสียงตามสาย DPA.

เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสื่อสารนั้น ทำหน้าที่ส่งข้อความที่ต้องการสื่อ ไปยังผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง ในขอบเขตตามที่กำหนด เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี พยายามที่จะนำความรู้ด้านการสื่อสาร ทั้งที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ มาออกแบบอุปกรณ์ช่วยให้การนำพาเสียงไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นเทคโนโลยีดังกล่าวได้จาก ชีวิตประจำวัน เช่น  ระบบ Internet ระบบทีวีดาวเทียม ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย และระบบเสียงตามสาย เป็นต้น

บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด

• Main Control DPA-3030

Front panel

- ปุ่มเลือกโซน 30 โซน
- ปรับเสียงทุ้ม แหลม และปรับระดับ ดัง-เบา
- ส่งสัญญาณเสียงตามสายระยะไกล 30 กิโลเมตร
- ส่งสัญญาณเสียงตามสายผ่านระบบ LAN Network / Internet / Intranet
- ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ Emergency.
- รองรับการประกาศฉุกเฉินผ่านระบบโทรศัพท์

Main Control DPA-3030 - ระบบเสียงตามสาย DPA.
Receiver Unit DPA-100RN - ระบบเสียงตามสาย DPA.

• Receiver Unit DPA-100RN

- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน LAN
- กำลังขับ 100 Watt RMS. พร้อมช่องต่อลำโพง Line Volt (RXL)
- ระบายความร้อนด้วยพัดลมภายใน
- Body ทำจากเหล็ก เคลือบสี
- ปรับเสียงดังเบา
- Audio Out + Remote Out
- ช่องต่อไมค์ ( Option) + Insert EQ (Option)

• Volume Control And MIC. Outlet DPA-VOL.MIC

Front panel

- ช่องต่อไมค์ พร้อม LED บอกสถานะ
- Volume ปรับดัง-เบา ไมค์ และลำโพง

*ใช้งานร่วมกับ DPA-3100RX, DPA-3100RXL, DPA-3030RXDPA-100RN , DPA-RN , DPA-1X , DPA-5X *

Volume Control And MIC. Outlet DPA-VOL.MIC - ระบบเสียงตามสาย DPA.
Receiver Unit DPA-3030RX - ระบบเสียงตามสาย DPA.

• Receiver Unit DPA-3030RX

Front panel

- กำลังขับ 30 Watt RMS.
- Body ขนาดเล็กเพียง 15 x 18 x 7 เซนติเมตร
- ปรับเสียงดังเบาได้ พร้อมช่องต่อไมค์ (Option)

• Receiver Unit DPA-3100RX/RXL

Front panel

-  กำลังขับ 100 Watt RMS.พร้อมช่องต่อลำโพง Line Volt (RXL)
-  ระบายความร้อนด้วยพัดลมภายใน
- Body ทำจากเหล็ก เคลือบสี
- ปรับเสียงดังเบาได้ พร้อมช่องต่อไมค์ (Option)

Receiver Unit DPA-3100RX/RXL - ระบบเสียงตามสาย DPA.

คุณสมบัติทางเทคนิค.

DPA-3030 (IP)

- ส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบ IP Network และระบบไร้สายได้ (Optional)
- สามารถเลือกโซนประกาศหรือกระจายเสียงพร้อมกันได้ถึง 30 โซน
- มีระบบประกาศแทรกฉุกเฉินแบบพร้อมกันทุกโซน หรือแทรกเฉพาะโซนได้
- สามารถประกาศแทรกผ่านระบบโทรศัพท์ พร้อมเลือกโซนหรือประกาศพร้อมทุกโซน

DPA-100RN

- รับสัญญาณเสียงผ่านระบบ IP Network และระบบไร้สายได้ (Optional)
- รองรับการเชื่อมต่อโวลลุ่มเพื่อปรับความดัง/เบาเสียงของลำโพงแต่ละโซน
- DPA-100RN มีเพาเวอร์ 100 วัตต์

Software Monitor

- จอขนาด 10 นิ้่ว เพื่อแสดงสถานะการทำงานของระบบ
- ตรวจสอบจำนวยนเครื่องรับสัญญาณที่ทำการเชื่อมต่อ
- ปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์

DPA-VOL.MIC

- ช่องต่อไมโครโฟน
-Volume ปรับดัง-เบา ไมค์ สำหรับ DPA-100 RN

การประกาศฉุกเฉิน ผ่านโทรศัพท์

โทรศัพท์

ระบบเสียงตามสาย DPA.

รหัสผ่าน

ระบบเสียงตามสาย

ระบบเสียงตามสาย DPA.

การเชื่อมต่อระบบประกาศแบบ 3 โซน แบบ IP Network และการส่งสัญญาณเสียงผ่าน RG6 ไปพร้อมๆกัน....โดยการใช้ระบบ RG6 ในสำนักงาน เทศบาล อบต. และเน็ตไปยังหมู่บ้าน

การเชื่อมต่อระบบประกาศแบบ 3 โซน แบบ IP Network และการส่งสัญญาณเสียงผ่าน RG6 ไปพร้อมๆกัน....โดยการใช้ระบบ RG6 ในสำนักงาน เทศบาล อบต. และเน็ตไปยังหมู่บ้าน

Application

มีช่องสั่งควบคุม เปิด-ปิด ไฟเลี้ยงและมีช่องต่อเสียง ไปยังเครื่องขยายอื่น

มีช่องสั่งควบคุม เปิด-ปิด ไฟเลี้ยงและมีช่องต่อเสียง ไปยังเครื่องขยายอื่น

อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย และระบบกล้องวงจรปิด (2in1)

การเอาไปใช้งานร่วมกับระบบอื่น เช่น CCTV

อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย และระบบกล้องวงจรปิด (2in1)

OUR PROJECTS.

บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

200/52-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547003297

Tel: 0615356615,025761142
Fax : +66(0)2576-1143

©  CMS Solution co., ltd.​ All right reserved