บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด

การมีห้อง War Room ที่ดีช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

การมีห้อง WarRoom ที่ดีช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

WarRoom คือห้องที่ใช้สำหรับการประชุมของผู้บริหารหรือพนักงานตำแหน่งสำคัญเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย War Room ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อปี2444 เพื่อให้นายทหารระดับสูงใช้ร่วมประชุมวางแผนการรบในช่วงสงครามส่วนในยุคปัจจุบัน

WarRoom ถูกใช้เพื่อการประชุมแก้ไขปัญหาและการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรเพื่อให้ดำเนินงานต่อได้ดียิ่งขึ้นWarRoom มักถูกใช้ในการประชุมเกี่ยวกับโครงการโดยจะเป็นการรวมพนักงานที่มีส่วนรับผิดชอบในงาน เช่น ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก, และผู้บริหารระดับสูงที่อาจไม่ได้อยู่ในส่วนงานเดียวกันมาร่วมพูดคุยกันว่าจะทำโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างไร

ห้อง War Room ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?
ห้อง War Room เป็นห้องประชุมที่มักตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กร ประกอบไปด้วยกระดานไวท์บอร์ดและคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประชุมและวางแผนโดยห้อง War Room อาจเป็นห้องจริงๆหรือเป็นการประชุมแบบออนไลน์หรือผสมกันทั้งสองอย่างก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ห้อง WarRoom มีรูปแบบที่หลากหลายเช่น ห้องสำนักงานแบบธรรมดา หรืออาจเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบLive Streaming โดยการเลือกใช้งานห้องและอุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการซึ่่งห้อง War Room ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้:

แม้ว่าอุปกรณ์ห้องประชุมและอุปกรณ์ห้องWar Room ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักแต่ห้องทั้งสองแบบนี้ไม่อาจใช้แทนกันได้ห้องประชุมเป็นห้องที่มีผู้บริหารหรือผู้นำในการประชุม ส่วนห้อง War Room นั้นผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอไอเดีย, ถามคำถาม, และร่วมแก้ไขปัญหาได้

องค์กรของคุณจำเป็นต้องมี War Room หรือไม่?

ห้อง War Room ช่วยให้คุณวางแผนงาน, ทำงานร่วมกัน, และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการได้อีกทั้งเป็นที่ที่เหมาะกับการระดมความคิดและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการของคุณเป็นโครงการที่ใหญ่และมีความซับซ้อนเป็นโครงการที่ต้องมีการทำงานร่วมกันหลายแผนกและต้องการความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอคุณจำเป็นต้องใช้ห้อง WarRoom โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวางแผนโครงการ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การทำโครงการประสบความสำเร็จซึ่งห้อง War Room สามารถช่วยในจุดนี้ได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าประชุมเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น, ช่วยให้เข้าใจตรงกันได้ดีขึ้น, และช่วยให้โฟกัสกับเนื้อหาการประชุมได้ดีขึ้นจึงทำให้โครงการเสร็จสิ้นทันเวลาและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา
https://www.bmc.com/blogs/it-war-room/
https://tms-outsource.com/blog/posts/what-is-a-war-room/
https://medium.com/@jacobdahl_35850/why-do-you-need-a-project-war-room-52a9f0d33203

B01-cmssolution_co_th LAYLA

สนใจ เครื่องเสียงห้องประชุม, War Room ติดต่อได้ที่ บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด
Tel : 061-535-6615
Facebook : cmsdpasolution
Line Official : @cmssolution

บทความน่าสนใจ

บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

200/52-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547003297

Tel: 061-535-6615,062-545-6445
Fax : +66(0)2576-1143

©  CMS Solution co., ltd.​ All right reserved